Iedere week een Throwback Wednesday (afgekort TBW) over dingen die ons bezig houden. Deze week de derde #TBW door Berber Postma en Laura Froeling.

Afgelopen dinsdag waren wij aanwezig op de eerste NEVI-Ledendag in het Nationaal Militair Museum in Soest.

NEVI-voorzitter Siep Eilander opende de dag met de woorden “Naarmate de economie verandert, verandert ook de inkoop”. Volgens hem kan deze transformatie alleen maar het hoofd worden geboden door met elkaar kennis uit te wisselen. En dat is precies wat deze dag ons te wachten stond.

Bij één van de kennissessies hebben wij het met andere inkopers uit zowel de publieke- als private sector gehad over de inkoper van de toekomst. Over welke competenties dient hij of zij te beschikken? En wat vraagt de continu veranderende (digitale) wereld van hem of haar? Een zeer leuke workshop om aan mee toe doen! Zeker omdat wij, als net afgestudeerden en rookies in het inkoopvak, deze transitie aan de lijve zullen ondervinden.

Maar wie is die inkoper van de toekomst eigenlijk?

In onze kennissessie kwamen wij tot de conclusie dat de inkooprol zich in de toekomst nog meer zal verplaatsen van operationeel naar tactisch/strategisch. De operationele inkooptaken zullen verdwijnen doordat ze vervangen worden door digitale processen. De inkoper van de toekomst zal voornamelijk terug te vinden zijn in de boardroom. Hier zal zijn of haar focus eerder liggen op het creëren van toegevoegde (klant)waarde dan op laagste prijs inkopen. Daarnaast zal de mate waarin hij of zij haar communicatieve vaardigheden en softskills heeft ontwikkeld het verschil gaan maken. De inkoper van de toekomst vormt namelijk dé schakel tussen interne en externe belanghebbenden.

Inkoop staat aan de vooravond van een revolutie. Recent uitgevoerd internationaal onderzoek door Klaas Stek (project PERFECT) wijst uit dat er een radicale omslag benodigd is van competenties zoals communiceren, onderhandelen en klantgerichtheid naar duurzaamheid, automatisering en strategisch denken.

Of zoals Guy Hubball tijdens het SAP Ariba Procurement Summit in Londen zei: “We staan ​​op de vooravond van een revolutie in inkoop en het zal door technologie worden geleid. De transactieprocessen zullen worden geautomatiseerd. Beslissingen zullen voornamelijk plaats vinden op basis van gegevens die gecontroleerd worden door categoriemanagers met relationele vaardigheden  en diepgaande marktexpertise.”

Wat al deze veranderingen exact voor ons gaat betekenen kunnen wij nu nog niet zeggen. Dat het ons energie geeft en we er zin in hebben weten we wel. Wij zijn graag die inkoper van de toekomst!