“gezamenlijk bepalen wij de scope van de opdracht en stellen een deugdelijke offerteaanvraag op”

Inkoopmanagement

Het inkoopvak wordt complexer. Door aanpassingen aan wet- en regelgeving worden overheidsorganisaties gedwongen efficiënter, doelmatiger en socialer in te kopen. Het niet voldoen aan de wet- en regelgeving kan uw organisatie in onwenselijke situaties brengen. Heeft uw organisatie expertise nodig of komt uw organisatie capaciteit te kort om uw aanbestedingen uit te voeren?

De Inkoop Adviesgroep kan u helpen bij uw inkooptrajecten. Zowel in advisering als het volledige uitvoeren van uw inkooptraject. Wij hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van (complexe) inkooptrajecten, waaronder Europees aanbesteden op allerhande terreinen voor een breed scala aan opdrachtgevers. Wij kunnen binnen uw organisatie een projectteam vormen, waarbij wij verschillende rollen op ons kunnen nemen. Gezamenlijk bepalen wij de scope van de opdracht en stellen een deugdelijke offerteaanvraag op, waarbij wij uw collega’s ondersteunen bij de juiste opdrachtformulering van de gunningscriteria en het bijbehorende programma van eisen.

Want natuurlijk wilt u – en uw organisatie – die leverancier contracteren die de beste prijs-kwaliteitverhouding kan bieden voor uw opdracht.

Concreet kunnen wij u onder andere bij het volgende ondersteunen:

  • Ondersteunen bij en uitvoeren van enkelvoudige onderhandse aanbestedingen, meervoudig onderhandse aanbestedingen, Europese aanbestedingen (zoals de Niet-openbare aanbesteding, de Openbare aanbesteding, en de Concurrentie gerichte Dialoog);
  • Opstellen van uw inkoopdocumenten (o.a. templates);
  • Begeleiden en adviseren van uw organisatie bij inkopen;
  • Leveren van inkoopmanagers, inkoopadviseurs, inkoopmedewerkers etc.

Wilt u weten op welke terreinen wij u verder nog kunnen ondersteunen? Neemt u dan contact met ons op.