Binnen de Zorg staat het primaire proces centraal, namelijk de cliënt en de daarmee in verband liggende werkzaamheden, risico’s, visies en verantwoordelijkheden. Om met al deze facetten rekening te houden bij het bepalen van de wijze van inkopen, heeft de Inkoop Adviesgroep het ‘Inkoopzorgmodel’ ontwikkeld.

Het inkoopzorgmodel

In dit model wordt op basis van invloed op het primaire zorgproces en de mate van financieel risico voor de organisatie, vooraf vastgestelde pakketten ingedeeld in kwadranten. De indeling kan door de interne klant (cliënten), management en zorg – ofwel alle essentiële betrokkenen (keyspelers) – onder begeleiding van de Inkoop Adviesgroep ingericht worden.

Voor elk kwadrant is door ons een inkooptactiek ontwikkeld, waardoor binnen de gemaakte keuzen optimaal inkoopresultaten behaald kunnen worden. Met deze wijze van benadering hebben wij als doel, het draagvlak voor optimaal inkopen binnen de zorgorganisatie zo groot mogelijk te maken. Dit alles om te voorzien in de behoefte van optimale dienstverlening tegen de beste voorwaarden. Het inkoopzorgmodel is uitgewerkt en uitvoerig getest op toepasbaarheid.

Het model kan ook aangepast worden bij andere doelgroepen dan de zorg.