De kentering is al langer gaande binnen inkoopland. Waar voorheen de focus vooral lag op het verlagen van de prijs (de welbekende prijsinkoper), wordt deze focus steeds meer verlegd naar de kwaliteit.  De spreuk ‘focus op kosten resulteert in lagere kwaliteit, focus op kwaliteit levert lagere kosten’ zit dan ook zeker een waarheid in.

Wij onderstrepen deze spreuk hoewel hij in sommige situaties ergens in het midden ligt. Binnen veel inkooptrajecten die we doen, merken we dat er meer behoefte is aan kwaliteit, er dient sprake te zijn van een partnership, wederzijdse vertrouwen, samenwerking en indien wenselijk langdurige relatie. Zonder de leverancier nu het vel over de neus te trekken kan er wel degelijk bespaard worden. Door de focus op optimalisatie, standaardisatie en kwaliteitsverbetering te leggen met oog op de wensen van de gebruiker en kennis van de leverancier kan een inkoop- logistiek ketenproces ontstaan die voor beide partijen in een optimaal resultaat resulteert.

Tips

Hieronder enkele tips en aandachtspunten die u mogelijk kunnen helpen:

  • Specificeer helder wat je wensen en eisen zijn, overspecificeer hierbij niet, voorkom “gold plating”. Vraag je zelf continu af of wat je vraagt ook nodig en reëel is. Vraag jezelf af, waarom doe je wat je doet. En houdt je doelstelling scherp.
  • Betrek je interne klant en/of belanghebbende en breng de wensen en eisen in kaart. Doorloop het proces van het begin tot het einde. Ondervang knelpunten en beoordeel wat nodig is om aansluiting te vinden op alle bedrijfsprocessen.
  • Verken de markt, betrek potentiële leveranciers en de interne klant (collega’s) bij de vragen de je hebt. Mogelijk dat zij al een oplossing hebben voor wat wat je zoekt. Zij zijn immers specialist binnen hun vakgebied, zo voorkom je dat je het wiel opnieuw uitvindt.
  • Maak een heldere planning en reserveer hiervoor de benodigde capaciteit en of middelen.
  • Doe een eenduidige aanvraag, behandel alle leveranciers gelijk, schep geen verwachtingen die je niet waar kan maken….rubbish in, is rubbish out.
  • Laat de markt haar werk doen, zo krijg je al snel in de gaten of het gevraagde tegen een marktconform tarief aangeboden wordt.
  • Selecteer de leverancier die past bij jou wensen en eisen, maak je keuze transparant integer en doelbewust.
  • Stem met je leveranciers af wie wat doet en wat binnen hetgeen overeengekomen is valt, spreek met elkaar prestatie indicatoren af. Maak de indicatoren meetbaar, relevant en tijdgebonden.
  • Focus op communicatie, heldere overdracht, implementatie, uitleg voorkomt dat anderen voor verassingen komen te staan. Wees proactief en speel in op vragen en problemen. Vaak zijn deze te voorkomen of te ondervangen door hier gezamenlijk in te voorzien.
  • Monitor en evalueer het proces, de voortgang en toekomstige samenwerking dan wel aanvragen.