“kostenbesparing en kwaliteitsverbetering van de geleverde dienstverlening”

Contractmanagement

Kostenbeheersing begint met goed contractmanagement. Organisaties die hun contracten inzichtelijk hebben, hier sturing aan geven en daarbij de leveranciers monitoren, zijn beter in staat om de kostenkant van hun contracten te beheersen dan organisaties die niet of nauwelijks aan contractmanagement doen.

CONTRACTMANAGEMENT
Een organisatie die haar contractmanagement op orde heeft, kan goedkoper uit zijn dan organisaties die dit niet doen. Past u al contractmanagement toe? Dan bent u beter in staat uw contractpartijen aan hun verplichtingen te houden en de uitvoering van de opdrachten beter te stroomlijnen.

Hierdoor heeft u minder omkijken naar de uitvoering en kunt u zich richten op uw corebusiness. Goed contractmanagement levert zijn investering daarom terug. Niet enkel aan de voorkant (lagere leverancierskosten), maar ook aan de achterkant (lagere organisatiekosten).

De Inkoop Adviesgroep heeft contractmanagers in dienst, die het contractmanagement voor u uit handen kunnen nemen of u van adviezen kunnen voorzien. Tevens kunnen wij u helpen om contractmanagement in uw organisatie in te voeren, zodat ook voor uw organisatie het gemak van kosten- en prestatiemanagement kan gelden.

Concreet kunnen wij u onder andere bij het volgende ondersteunen:

  • Het doorlichten van uw contracten en daar waar nodig contracten samenvoegen;
  • Het adviseren en ondersteunen bij het (opzetten van) contractmanagement;
  • Leveranciersgesprekken voeren met tot doel de dienstverlening beter te
    structureren;
  • Uw contracten optimaliseren, zodat u de gewenste dienstverlening tegen de laagste prijs krijgt.

BENCHMARKING
Betaalt u een marktconform tarief voor uw goederen en diensten??
Door marktontwikkelingen, slimme innovatieve idee├źn of kosteneffici├źnt handelen zijn de kosten voor vele diensten en leveringen de afgelopen jaren gedaald. Het kan zijn dat uw organisatie hier nog niet van heeft geprofiteerd.

De Inkoop Adviesgroep kan voor uw organisatie een vergelijkend marktonderzoek uitvoeren, de zogenaamde benchmark. Wij kunnen uw inkoopadministratie doorlichten en de kosten die u aan uw inkooppakketten uitgeeft inzichtelijk maken. Deze resultaten kunnen wij vergelijken met de markt.

Het resultaat?
Kostenbesparing en kwaliteitsverbetering van de geleverde dienstverlening.

Concreet kunnen wij u onder andere bij het volgende ondersteunen:

  • Het doorlichten van uw inkoopadministratie;
  • Het adviseren over besparingspotentieel;
  • Het uitvoeren van de besparingsdoelstellingen;
  • Het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening.

Wilt u weten op welke terreinen wij u verder nog kunnen ondersteunen? Neemt u dan contact met ons op.